Text

Bagarmossens skola

Skolhusinventering Stockholms stadsmuseum har inventerat skolhus i olika sammanhang. En inventering är en undersökning av en byggnad. Den innehåller oftast en historik, en beskrivning av byggnadens utseende, ritningar och fotografier. Syftet har varit att dokumentera skolbyggnadernas utformning och användning för att öka kunskapen om stadens skolbestånd och för att skapa ett underlag för en kulturhistorisk värdering av skolorna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bagarmossen
Tema

Bagarmossen

På 1950-talet byggde Stockholm tunnelbana och nya förstäder längre bort från stadens centrum. Nu kunde människor bo längre ut och ändå ta sig snabbt in till staden. Idag är Bagarmo…

Dags för tvättstugan!

Dags för tvättstugan!