Ritning
Arkitekt: Jacob, Joh, Sebastian. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Ceres

[Nikolai] [Ceres?], [74=13?] Svartmangatan Holmberg, Hr Carlberg, J E [Sektion];Taklag;[Ombyggnad];Brandmurar

Uppdaterad