Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Drakens gränd. Stora delar av den gamla bebyggelsen mellan Österlånggatan och Skeppsbron håller på att rasa. Stadsantikvarie dr Gösta Selling och antikvarie Hans Hansson studerar en rämnad vägg

Uppdaterad