De två männen bär hatt och ser på väggen med sprickor. Två cyklar står parkerade i gränden.
Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stadsmuseet i Stockholm

Drakens gränd. Stora delar av den gamla bebyggelsen mellan Österlånggatan och Skeppsbron håller på att rasa. Stadsantikvarie dr Gösta Selling och antikvarie Hans Hansson studerar en rämnad vägg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad