Text
Författare: Vinberg, Salomon (1877-1942). Stockholms stadsmuseum

Stockholms hamn 1937 / av Salomon Vinberg

Stockholms hamnstyrelse beskriver här sina olika verksamheter. Man får ta del av en fyllig redogörelse av Stockholms hamnväsen; exempelvis sjöfarten, dess hamnar (ex. Frihamnen), fartygens olika utfartsleder. Skriften inleds med en historike. 102 sidor. Illustrerad med fotografier, kartor och ritningar.

Uppdaterad