Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Trollhättan

Norrmalm; Trollhättan 82[=24]; Smedgathan [= Norra Smedjegatan]; Kongle Rentmästaren Johan Hillmann; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]; Tillbyggnad

Uppdaterad