Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Bygglovshandling för fastigheten Traktören 65

Bygglov för fastigheten Traktören 66 (senare Traktören 4) på Kungsholmen vid Lilla Kungsholmsbron (även Gamla Kungsholmsbron). Beställare: Barthelemi Toissant Peyron (1717-1745). På ritningen syns grannfastigheter ägda av Grubb och Aspegren (Det Aspegrenska pipbruket). Det är oklart om byggnaderna på ritningen någonsin uppfördes. Ritning, situationsplan. Lumppapper. Skalstock. 33 x 43 cm.

Uppdaterad