Ritningen visar både tomtkarta och fasader, utförd i tusch och akvarell på gulnat papper.
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Bygglovsritning i kvarteret Traktören på Kungsholmen 1762

Ritningen hör till en ansökan om bygglov i kvarteret Traktören 64-66, år 1762. Sidenvävaren och grosshandlaren Barthelemi Toussaint Peyron har nyligen blivit ägare till tomten och söker tillstånd att uppföra tre byggnader.

Kvarteret Traktören låg vid Lilla Kungsholmsbron (Gamla Kungsholmsbron) på Kungsholmen. Större delen av ritningen visar en tomtkarta, där byggnadernas placering och omgivningen ses ovanifrån. Husen är ritade med streckad linje på "Peirons sjötomt", som ligger utmed vattnet mot Barnhusviken. Längst upp på ritningen avbildas fasaderna till de tre byggnaderna. 

Peyron äger även tomter på andra sidan Reparebansgatan, inåt kvarteret. Där ligger "Peirongs manhusgård" och "Peirongs trädgård". Granntomterna ägts av Grubb och av Aspegren (Det Aspegrenska pipbruket).

Det är oklart om byggnaderna i bygglovsansökan uppfördes. Barthelemi Peyron sålde sjötomten 1764 och avled några år senare, år 1766. Hustrun Angelique Charlotte Denise Peyron (född Bourgoin) var fortsatt ägare till Traktören 64 fram till 1768. Kvarteret Traktören finns inte kvar, men motsvarar ungefär kvarteret Drabanten. 

Uppdaterad