Karta
Upphov: Torslund, Magnus. Stockholms stadsarkiv

HK 2:1. Karta över Hornsbergs ägor 1759

Uppmätning av Hornsbergs ägor med anledning av att handelsmannen Johan Philip Möller köpt fastigheten för 90000 daler kopparmynt av fabrikören Anders Gnospelius. Utförd av stadsingenjör Magnus Torslund.

Uppdaterad