Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stadsmuseet i Stockholm

Strömmen. Byggnation av tunnel, var i tunnelbanan skall gå fram under strömmen. T. v. ses Strömsborg och Restaurant Trianon och t.h. Riddarholmen. I fonden kan vi se Gamla Stan och Katarina kyrka

Uppdaterad