Text

Ett sätt att bo 1917 / Irene Sigurdsson

Artikel ur Stockholms stadsmuseums katalog "Blockmakarens hus". Artikeln beskriver hur hemmets olika funktioner som matlagning, hygien, sömn, uppvärmning fungerade på Stigbergsgatan 21 under 1900-talets början. Mycket av det som beskrivs är representativt för enklare boendeformer fram till 1940-talet. 22 sidor.

Utdrag ur Blockmakarens hus : Stigbergsgatan 21 / redaktör Helena Friman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

Blockmakarens hus : Stigbergsgatan 21 / redaktör Helena Friman

Blockmakarens hus : Stigbergsgatan 21 / redaktör Helena Friman

Blockmakarens hus, Stigbergsgatan 21

Blockmakarens hus, Stigbergsgatan 21

Blockmakarens hus

Blockmakarens hus

Blockmakarens hus

Blockmakarens hus

Blockmakarens hus

Blockmakarens hus

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

I Blockmakarens hus berättar kökssoffan om en svunnen tid / text: Piamaria Hallberg

I Blockmakarens hus berättar kökssoffan om en svunnen tid / text: Piamaria Hallberg