Sex kvinnor sitter vid skrivbord och skrivpulpeter och arbetar
Kontorister på Emil R Boman AB, 1900-1919. Okänd fotograf, Stockholms företagsminnen

Norrtullsligan - en Stockholmsskildring

Elin Wägner skrev Norrtullsligan 1907. Då publicerades den som följetong i Dagens Nyheter. 1908 kom den ut som bok.

Citatet är ett förkortat utdrag ur Norrtullsligan av Elin Wägner från 1908, tryckt 2011, sidorna 20-21.

"Jag kom till stan klockan sju på morgonen som en annan stackars möbel, det vill säga möblerna hade det bättre, de voro emballerade och blevo hemburna. Jag besegrade tanken på en droska och tog spårvagnen, lovande mig, att inte ens den skulle få förekomma för ofta, som en biljett är lika med bröd för en hel dag."

Droskor som väntar vid droskstation

"Och den röda vagnen skramlade av uppför Upplandsgatan, förbi hus, hus och bara hus, och när jag tänkte vi var ungefär vid Gamla Uppsala, var det bara Odenplan."

Norrtullsgatan söderut från Odenplan 1907
Hela Norrtullsgatan liknade redan ett möbelmagasin och gav de intimaste inblickar i de flyttande familjernas liv.
Möbler som står staplade utomhus på gatan

"Huset, där jag bor, är tämligen nytt, stort som ett kastell och rymmer väl ungefär ett tredje klassens pastorat. Man kommer in genom ett portvalv på den cementerade och kringbyggda gården med ingångar ända till F. - Sträcker man på sig, ser man möjligen en fyrkantig himmelsbit, stor som ett tyg till ett blusliv, men himmeln tyckte sig längre bort än vanligt."

Innergård i Vasastan

Om Norrtullsligan

Norrtullsligan kom ut 1908. Elin Wägner skrev den året innan. Då publicerades den som följetong i Dagens Nyheter. 

Bokens huvudperson heter Elisabeth, men kallas Pegg. Hon delar rum med Eva, Emmy och Magnhild, som kallas Baby. Alla fyra arbetar på kontor. I början av 1900-talet hade kvinnliga kontorister långa arbetsdagar och ganska låg lön.

Norrtullsligan blev ett genombrott för Elin Wägner. Boken är skriven med mycket dialog mellan de fyra personerna. Karaktärerna skämtar mycket med varandra, och pratar om ämnen som kunde vara kontroversiella 1908: det ojämställda förhållandet mellan män och kvinnor och rätten att strejka för bättre arbetsvillkor.

Tillbaka till artikeln om Elin Wägner.

Uppdaterad