Text
Författare: Bäck, Abraham (1713-1795). Stadsmuseet i Stockholm

Vattu-sot botad i lazarettet på Kungsholmen, 1752 i nov. och dec. månader.

Författaren berättar om hur man på lasarettet vid Kungsholmen 1752 lyckades bota sjukdomen svår vattu-sot, och om de mediciner och medel som man användes.

Enligt Svenska sjukdomsnamn i gångna tider är vattusot/vattensot samma sak som det som idag kallas vattensvullnad eller ödem. Vilket innebär överflödig, sjuklig ansamling av vätska i kroppen.

Texten är ett utdrag ur en skrift från 1754. 9 sidor.

Uppdaterad