Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Ett grupporträtt. I bilds syns bl. a. Gustaf ""Lulle"" Johansson och Birger ""Bigge"" Holmqvist

Uppdaterad