Foto

Stockholmsutställningen 1897, teater och musikutställningens paviljong