Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Kopparslagaren Mr Martin Tim; [Plan]; [Fasad]