Ritning

Ritning över hus vid Hornsgatan

[Södermalm]; Horns Gatan; Sahl Joh. Bromans Enkia Anna; [Rivning av trähus]; [Plan]; [Fasad]