Litteraturtips
Författare: Handelshögskolan. Stockholms stadsbibliotek

Handelshögskolan i Stockholm : högskolans nya byggnad vid invigningen 1926

När Handelshögskolans verksamhet startade 1 oktober 1909 var det i hyrda lokaler på Brunkebergstorg 2, i ett hus som allmänt kallades Brunkebergshotell, men 1925 stod skolbyggnaden på Sveavägen klar och den invigdes året därpå. Här berättas om hela processen vad gäller lokalbyte och husbygge, med detaljerade beskrivningar av vad de olika utrymmena skulle användas till, inklusive ritningar och fotografier från den färdiga byggnaden, allt från rektors mottagningsrum till studentkårens klubbrum. 52 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad