Litteraturtips
Författare: Millhagen, Rebecka (f. 1969). Stockholms stadsbibliotek

Handelshögskolan i Stockholm : byggnaderna och stadsmiljön / Rebecka Millhagen

En skrift om Handelshögskolans bakgrund och framför allt dess byggnad vid Sveavägen och arkitekten Ivar Tengbom. Här finns äldre och nyare foton av både Handelshögskolans byggnad från 1920-talet och de nyare, tillbyggda delarna, och ingående beskrivningar av arkitektur och inredning.

Innehåll
Handelshögskolan i Brunkebergs hotell 1909-26
En ny Handelshögskolebyggnad
I trakten av Sveavägen
Arkitekten Ivar Tengbom
Utbildning och tidig verksamhet
Etablering och första framgångar
De stora uppdragen

En beskrivning av byggnaden
Handelshögskolans tillväxt
Tillbyggnader 1975-76
Nybyggnad vid Saltmätargatan 1988-89
Ombyggnad av gamla kårhuset 1988-89
Konferens- och utbildningscentrum under Handelshögskolans gård 1990

Ett innerstadscampus: Handelshögskolans omgivningar
Noter
Litteratur

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad