Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Norrmalm; Hökaren Jonas Utter; [Plan]; [Fasad]