Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Norrmalm; Hökaren Jonas Utter; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad