Ritning
Arkitekt: Weigelt, Johan Gottfried. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Tunnbindare Hr Johan Georg Grind?; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad