Ritning
Arkitekt: Berg, Rasmus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Havssvalget

[Ladugårdslandet]; Hafswalet [= Havssvalget?]; Reddergatan [= Riddargatan] Hindrich Kiöpke; J.E. Carlberg; [Fasad]; [Plan]

Uppdaterad