Ritning

Ritning över hus vid Stadsträdgårdsgatan

[Katarina]; Stadztregårdsgatan; Stenhugaren Matthias Rosberg; Trebygning; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]