Ritning
Arkitekt: Gerdes, Petter. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Brännaren

Ladugårdslandet; [Brännaren?]; [Vedbäraren?]; Qvarngatan [= Artillerigatan]; Jungfrugatan Kyrkioherden Wid Fransyska Kyrkian [Kyrkoherden vid Franska kyrkan]; Diurgården [Djurgården]; Trägården; [Fasad]; [Plan]

Uppdaterad