Text
Författare: Monastra, Nino (f. 1936), Schönning, Klas (f. 1952). Stadsmuseet i Stockholm

Solberga / text: Klas Schönning, foto: Nino Monastra

Bostadsföretaget Stockholmshem har givit ut en serie häften om några av de stadsdelar där de hyr ut bostäder. Det var för att fira att Stockholm var Europas kulturhuvudstad 1998.

Här, i skriften om Solberga, får vi ta del av stadsdelens historia allt ifrån stenålder och medeltid och fram till idag. En allmän historik över Stockholms bebyggelsehistoria ges också. Där kan man få veta mer om exempelvis trädgårdsstäder och om miljonprogrammet.

Solberga ritades av den tidens främsta arkitekter. Stadsdelen kom till efter andra världskrigets slut. Man ville mycket - bland annat så byggde man efter så kallad "grannskapsplanering". Man räknade också noga ut hur mycket service som stadsdelens invånare skulle behöva i form av olika typer av affärer. Likaså lades stor vikt vid den yttre miljön. Stadens trädgårdsarkitekter gjorde gårdar och andra uteplatser gröna och inbjudande. Läs mer om de olika arkitekternas arbete och hur resultatet blev.
68 sidor. Illustrationer huvudsakligen i färg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad