Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Skräddaren Magnus Östman; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]; [Sektion]