Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Olof Bergh Månsson; [Plan]; [Fasad]