Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Handelsman Isaac Foutin; [Fasad]