Ritning

Ritning över hus i kvarteret Fisken

[Katarina]; Fisken [= Fiskaren Större?] 145[= 17?]; Swartens Gränd; Petter Hanson Forsman; [Fasad]; [Plan]