Ritning

Ritning över hus vid Götgatan

Södermalm; Göthegatan; Ålderman Christer Adolph; [Fasad]; [Plan]