Ritning
Arkitekt: Schutz, Martin. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Glasbruket Östra

[Katarina]; [Glasbruket det östra]; Glasbrukzgatan [= Katarinavägen]; Elias Kullman; [Fasad]

Uppdaterad