Ritning på gulnat papper
Ritning
Arkitekt: Sontag, Hans. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Lindbacken

[Adolf Fredrik?]; [Lindbacken?]; Afledne Bryggare Jonas Nyman; Hustru Catharina Nyman; [Fasad]; [Plan]

Uppdaterad