Ritning

Ritning över hus vid Tullportsgatan

Södermalm; Tullportsgatan [= Östgötagatan]; Skepparen Lars Westberg; [Plan]; [Fasad]