Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Storkyrkobrinken österut från Riddarhustorget. Storkyrkan i fonden

Uppdaterad