Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken österut från Riddarhustorget. Storkyrkan i fonden

Uppdaterad