Ritning
Arkitekt: Möller, Hind. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Grävlingen

[Jakob]; Gräflingen; Regeringsgatan; Murmästaren Jonas Forsberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad