Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Atlas

[Nikolai]; [Atlas] 48[=1]; Präste Gatan; Sahl Mester Martin Pählo; J. Werling; [Fasad]; [Reparation]

Uppdaterad