Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Saturnus

[Maria?]; [Saturnus?]; Repslagaregatan; S. Ruuth; Stall; Wedbodar; [Fasad]; [Plan]

Uppdaterad