Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Kyrkogatan

Ladugårdslandet; Kyrkiogatan [124=10] [= Kyrkogården]; Måns Olofs Backe [= Riddargatan] Proviantmästare Wälb Åkerstein [Fasad]; [Plan]

Uppdaterad