Ritning

Ritning över hus vid Västerlånggatan

[Nikolai]; Westra Lång Gatan; Swärdfäyare Andreas Swant; [Plan]; [Fasad]; [Reparation]