Handlingar rörande vit slavhandel 1905-1923
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Handlingar rörande vit slavhandel 1905-1923

Denna post innehåller en hel volym (arkivkartong) ur Polismästarens arkiv. Handlingarna beskrivs i texten nedan.

Utdrag ur Britt Hedberg, Stadens minne. Stockholms stadsarkiv till år 2000 (Stockholmia Förlag 2002), s. 225-226:

"En uppseendeväckande serie är Vit slavhandel 1905-1923. Stockholms polismästare var regeringens ombud för undertryckande av vit slavhandel. Det innebar att han skulle samla in uppgifter om slavhandeln med unga kvinnor för hela Sverige, svara för bevakning av särskilt hamnar och järnvägsstationer samt för de svenska kontakterna i ett internationellt arbete mot slavhandeln. Mot slutet av 1800-talet bildades nationella föreningar och delföreningar för bekämpande av vit slavhandel, som ökade kraftigt. I Polismästarens akt finns handlingar från Överstyrelsen för föreningen Vaksamhet. Dess verksamhet övertogs 1927 av Fredrika Bremer-förbundet och övergick 1946 till KFUK. Landshövdingarna sände också in rapporter om läget till polismästaren i Stockholm. De som återfinns i akten uppger samtliga, att någon handel veterligen inte förekom. År 1904 slöts i Paris en internationell konvention med Sverige som en av tolv undertecknare. Eftersom både Storbritannien och Tyskland hörde till dessa gällde avtalet även deras kolonier. Både Mauritius och Filippinerna finns med bland dem som redan från början skulle delta i bekämpandet, medan andra dröjde. Polismästaren försågs av regeringen med adresser till sina motsvarigheter även i dessa avlägsna trakter. Några rapporter om misstänkta fall från Sverige har bevarats med beskrivningar av butiker och bodegor m.m. samt fribiljetter för båtresor utomlands."

Se även en motsvarande volym i Utlänningsavdelningens arkiv (se länk till intill).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad