Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms stads och handels vägvisare. Med Kongl. Maj:ts allernådigste privilegio. Finnes uti Runemarcks boklåda på Lilla Nygatan näst intill Kongl. Post-Contoiret

Det här är en adresskalender (som dagens telefonkatalog, fast utan telefonnummer), vars syfte var att vara en vägvisare för den som besökte Stockholm. Den är liten till storleken och skulle vara lätt att ta med sig överallt.

Adresskalendern har mer än 1200 uppgifter till olika personer, där namn, yrke och gatuadress står med. Den här adresskalendern har sitt fokus på Gamla stan. I förordet poängteras att det kan finnas fel, men i de senare upplagorna kommer de att ha uppdaterats med rätt uppgifter. 42 sidor.

Uppdaterad