Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Skeppsbron. Fyra lyftkranar lossar gods från Finlandsbåtarna till järnvägsvagnar uppställda framför tullhusen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad