Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Norrlandsgatan

Norrmalm; Norrlandzgattun; Bärggattun [=Jakobsbergsgatan]; Intendenten H Flygarel[?]; Stall och Wagnshuus; [Plan]; [Fasad]; [Stall]; [Vagnshus]

Uppdaterad