Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Kattrumpan

Kattrumpan; Joh. Norman; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad