Foto

Rosenbadsparken från Vasabron. Till vänster Konstakademien och till höger Rosenbad