Text

Kungörelse. Som, efter hvad anmäldt blifvit, hvarjehanda ohägn föröfvats å Ulricae Eleonorae eller Kungsholms församlings kyrkogård här i staden...

Denna kungörelse från överståthållarämbetet meddelar att man får böta fem riksdaler om man gör sig skyldig till skadegörelse på kyrkogården till Kungsholms kyrka. Denna kyrka hette vid denna tid Ulrica Eleonora, efter Karl XI:s gemål. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungörelse: Som uti trägården och promenaderne wid Bellevue egendom...Stockholm den 22 julii 1793/ på dragande kall och embetets wägnar C. W. Modée

Kungörelse: Som uti trägården och promenaderne wid Bellevue egendom...Stockholm den 22 julii 1793/ på dragande kall och embetets wägnar C. W. Modée