Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Modée, Carl Wilhelm (1735-1798). Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse: Som uti trägården och promenaderne wid Bellevue egendom...Stockholm den 22 julii 1793/ på dragande kall och embetets wägnar C. W. Modée

Denna kungörelse från överståthållarämbetet gör allmänheten uppmärksam på den vandalism som förekommit i Bellevue park. Överståthållaren utsätter böter på 3 riksdaler och 16 skillingar för den som i fortsättningen ertappas med att förstöra i parken. 1 sida. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad