Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Södermannagatan

[Katarina]; Södermanlandsgatan; Hökaren Johan Herman Piltzer; [Trähus]; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad