Ritning
Arkitekt: Hanson, Byggmästare Jean. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Kajan

[Klara]; Kajan; Christopher Berynder; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]

Uppdaterad