Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Tjärhovsgatan

[Katarina]; Tiärhofsgatan; Skräddare Anders Norman; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]

Uppdaterad