Ritning
Arkitekt: Berg, Byggmästare Jacob. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Tullportsgatan

Södermalm; Tullportsgatan [= Östgötagatan] Herr Falck; [Plan]; [Fasad]; [Torvtak]

Uppdaterad