Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Drottninggatan

[Norrmalm]; Drottninggatan; Wälborne Gref Gyllenstolpe; [Plan]; [Fasad]; Stentaak

Uppdaterad